VOOR bereiding nalatenschap

Denkt u wel eens na over de toekomst en uw nalatenschap?

Dit is namelijk van groot belang voor uw nabestaanden. Het erfrecht kent standaardregels over wie de erfgenamen zijn. Dit heet versterferfrecht en geldt als iemand geen testament heeft gemaakt. Met een testament is het mogelijk af te wijken van de regels die standaard gelden. U bepaalt dan zelf wat er gebeurt met uw bezittingen en vermogen. Ook moeten nagedacht worden over uw huisdieren, digitale gegevens en wachtwoorden, verzekeringen en nog veel meer. De kans is groot dat u uw nabestaanden hier niet mee wilt opzadelen. Daar komt nog eens bij dat niet alles voor ieders ogen is bestemd. U kunt uw wensen daarom beter vastleggen.

Er is echter nog een belangrijk argument voor het vastleggen van uw nalatenschap. Als er geen duidelijkheid is over uw wensen kan er onenigheid ontstaan over uw nalatenschap. Bijvoorbeeld omdat uw nabestaanden allemaal in een andere relatie tot u staan en bepaalde rechten claimen. U kunt op vele manieren uw relatie vastleggen zoals een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, notarieel samenlevingscontract, of een samenlevingscontract bent aangegaan. Dan kunnen scheiden en overlijden een rol spelen, net als samenwonen en overlijden. En wat te denken van kinderen en overlijden? Er kan namelijk ook sprake zijn van samengestelde gezinnen of ‘fusiegezinnen’ met meerdere kinderen.

Wilt u de zekerheid hebben dat uw nalatenschap goed geregeld is? Laat dit dan opslaan in een (digitaal) dossier. Kunt u hier wel wat hulp bij gebruiken? Als nalatenschapscoach ben ik u graag van dienst.