NA latenschap afwikkeling

Regelen van de erfenis

Als iemand komt te overlijden moet de erfenis geregeld worden. Meestal wordt deze taak toegewezen aan een familielid. Gaandeweg ontdekt men al snel hoe gecompliceerd de afwikkeling van de nalatenschap in werkelijkheid is. Als nalatenschapscoach, executeur of boedelgevolmachtigde kan ik u bijstaan en samen met u de mogelijkheden bekijken.

Is er iemand in uw nabijheid overleden en blijkt u één van de erfgenamen te zijn? Dit kan voor u een flinke financiële meevaller betekenen. Het is echter ook mogelijk dat de overledene schulden achterlaat. Al deze zaken hebben te maken met de vraag: hoe accepteer je de nalatenschap? Kort samenvattend heeft u drie opties:

  • U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden. Dit betekent dat u samen met de eventuele andere erfgenamen de bezittingen én de schulden aanvaardt. Belangrijk om te weten is dat de nalatenschap toereikend moet zijn. Is dit niet het geval? Dan loopt u risico en bent u aansprakelijk met uw privévermogen.
  • U kunt de nalatenschap beneficiair aanvaarden. U erft dan wel de lusten, maar niet de lasten. U bent verplicht om de nalatenschap af te handelen maar u bent alleen aansprakelijk voor de schulden die uit de nalatenschap kunnen worden betaald. Voor al het overige ontvangt u vrijstelling.
  • U kunt de nalatenschap verwerpen. In dit geval doet u afstand van de erfenis en wordt u geacht nooit erfgenaam te zijn geweest.

Belangrijk: Door u als erfgenaam te gedragen en te beschikken over goederen uit de nalatenschap, wordt u geacht zuiver aanvaard te hebben. Ofwel bezint eer ge begint.