Werkwijze

Kennismaking

Graag begin ik mijn werk met een vrijblijvend gesprek waarin u en ik kennis kunnen maken. U bevindt zich wellicht in een moeilijke periode en dan is persoonlijk contact meestal wel zo prettig. Ik luister naar uw wensen en uw hulpvraag. Vervolgens vertel ik wat ik voor u kan betekenen. Op basis van dit gesprek kunt u bepalen of u de samenwerking met mij als nalatenschapscoach of executeur voort wilt zetten.

Doorspreken verwachtingen

Wilt u dat Erf goedt u bijstaat, dan ontvangt u een offerte waarin de aard van de dienstverlening wordt omschreven. Ook vindt u in deze offerte een kostenindicatie.

Aan de slag

De werkzaamheden kunnen variëren, zo kunt u mij inschakelen als executeur maar ook voor het verkrijgen van advies omtrent het voorbereiden en afhandelen van een erfenis. Denkt u hierbij aan specifieke vragen over de erfgenamen en de inhoud van de erfenis of de te betalen erfbelasting.

Wilt u al uw wensen met betrekking tot uw eigen nalatenschap vastleggen? Dan kan ik u hier op diverse manieren in begeleiden. Zo kan ik bijvoorbeeld uw administratie organiseren en op orde brengen. Dit geeft vertrouwen en is voor veel mensen een geruststellende gedachte.

Tarieven

Ik reken een uurtarief van € 75,00 exclusief BTW (€ 90,75 inclusief 21% BTW). Hiervan ontvangt u iedere maand achteraf een factuur. Op deze factuur vindt u een specificatie van de verrichte werkzaamheden en de gewerkte uren. Bij een afstand van meer dan 10 km van mijn kantoor worden er reiskosten doorberekend à € 0,30 per kilometer.

Voor de afwikkeling van een nalatenschap als executeur dan wel boedelgevolmachtigde bespreken wij vooraf een vast tarief. Duidelijk en transparant.